Python入門第1回 Pythonの概要

Python
Python入門第1回 Pythonの概要

参考リンク:オススメのPythonテキスト
http://amzn.to/2CV1cAn
スライドのデータ
https://drive.google.com/open?id=1KevOyEfOcMRRSXaytoiayDUyK2cbTg1B

#Python#プログラミング#入門#オブジェクト指向

コメント

タイトルとURLをコピーしました